اخبار

وزیر ارتباطات در جمع وزرای ارتباطات کشورهای اکو:

ورود به اقتصاد دیجیتال فرصت های زیادی را بهمراه دارد

هم اکنون در عصر ورود به اقتصاد دیجیتالی باند پهن با فرصت های زیادی روبرو هستیم . معتقدم تحکیم همکاری های منطقه ای در رسیدن به اقتصاد دیجیتالی باند پهن از اهمیت بالایی برخوردار است. ادامه خبر

توصیه های ارتقاء امنیت برای توزیع کنندگان برنامه های سامانه ها هوشمند

بررسی تطبیقی خدمات مرکز داده در بستر شبکه ملی اطلاعات و خدمات مراکز داده ای خارج از کشور

پیشخوان خدمات الکترونیکی پیشخوان خدمات الکترونیکی

رویدادها رویدادها

گالری گالری